Modelowanie hydrologiczne zlewni – cz. 1 Przygotowanie programu i danych

W niniejszym poradniku chciałbym przedstawić sposób wyznaczania danych wejściowych do sporządzania obliczeń hydrologicznych. Bazując na dostępnych darmowych danych i darmowym oprogramowaniu QGIS można w szybki sposób opracować potrzebne dane. W pierwszej kolejności…

Continue ReadingModelowanie hydrologiczne zlewni – cz. 1 Przygotowanie programu i danych